– Konkurs „Ekolubelskie 2024”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie „Ekolubelskie 2024”, którego celem jest promowanie i upowszechnianie wiedzy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi.

Więcej informacji na stronie: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/konkurs-ekolubelskie-2024/

Załączniki:

1. Regulamin konkursu: 3a.Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2024

2. Formularz zgłoszeniowy: 3b.Formularz-zgłoszeniowy-kandydata-Ekolubelskie-2024

Wróć go góry