– Konkursy dożynkowe

Zapraszamy do udziału w konkursach na: tradycyjny wieniec dożynkowy, tradycyjny chleb wiejski, najlepszą nalewkę, regionalne ciasto drożdżowe. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w terminie do 22 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, nr tel. 82 562 75 07.

Poniżej dostępne są do pobrania karty udziału, regulaminy konkursów oraz klauzule zgody.

1. Tradycyjny wieniec dożynkowy

Regulamin: Regulamin wieniec dożynkowy

Karta zgłoszenia udziału: Karta zgłoszenia udziału

Klauzula zgody: Klauzula zgody

2. Tradycyjny chleb wiejski

Regulamin: Regulamin

Karta zgłoszenia udziału: Karta zgłoszenia

Klauzula zgody: Klauzula zgody-1

3. Najlepsza nalewka

Regulamin: Regulamin

Karta zgłoszenia udziału: Karta zgłoszenia-1

Klauzula zgody: Klauzula

4. Regionalne ciasto drożdżowe

Regulamin: Regulamin

Karta zgłoszenia udziału: Karta zgłoszenia

Klauzula zgody:Klauzula

 

Wróć go góry