– “Łączy nas Bug”

W ramach projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch trans granicznych kajakowych szlaków turystycznych” we współpracy z gminami leżącymi nad rzeką Bug została przeprowadzona inwentaryzacja rzeki (pod względem kajakowym) i wyznaczone zostały miejsca ustawienia znaków oraz „Megafonów” do słuchania przyrody połączony z tablicą ze szlakiem kajakowym i koszem na śmieci.

Jeden z „Megafonów” został ustawiony w miejscowości Starosiele gmina Dubienka.

Orientacyjna lokalizacja znajduje się na zamieszczonej mapie.

Więcej na temat projektu pod linkiem: https://www.bugunitesus.eu/pl/szlaki-kajakowe/szlak-bugiem/

 

Wróć go góry