– LXV sesja Rady Gminy Dubienka

Dubienka, dnia 12 lipca 2023 r.

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 20 lipca 2023 r. o godz. 900 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience /ul. kmdr ppor. Bogusława Krawczyka 3/ odbędzie się LXV sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad LXIV sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr LXV/300/23 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały nr LXV/301/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Wolne wnioski i sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.

 

Link do transmisji obrad: https://eportal-ugdubienka.systemerada.pl/  odnośnik do niniejszej strony internetowej dostępny jest na głównej stronie internetowej gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Mieczysław Neczaj

 

Wróć go góry