– Maszt z projektu “Pod biało-czerwoną”

Gmina Dubienka wzięła udział w akcji “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem.
Dzięki głosom mieszkańców gminy mogliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja przy budynku Urzędu Gminy Dubienka w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Po otrzymaniu dofinansowania przy scenie na placu postawiony został 10-metrowy maszt, na którym będzie powiewać biało-czerwona flaga.
Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków.
Projekt „Pod biało-czerwoną” zostało w całości sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Województwo Lubelskie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod biało-czerwoną”
Wykonawcą była firma MAG-DAL producent masztów flagowych i flag.
  
Wróć go góry