– MIĘDZYNARODOWY PROJEKT E-TWINNING: P.S. IN ENGLISH BY OTHER DISCIPLINES ZAKOŃCZONY!

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT E-TWINNING: P.S. IN ENGLISH BY OTHER DISCIPLINES ZAKOŃCZONY! 

https://twinspace.etwinning.net/116911/pages/page/1044307 

Ponad 7 miesięcy trwała realizacja pierwszego międzynarodowego projektu edukacyjnego e-Twinning P.S. (Productive Skills) in English by Other Disciplines w SP        w Dubience.   

Od października do czerwca, bieżącego roku szkolnego,  grupa uczniów z klas: V-VIII (M.Burdzicki, D.Kowal, I.Słomiak, M.Leposiński, S.Jagodzińska, N.Nadolska, D.Kowalczuk, K.Ślązak) we współpracy z 12 innymi szkołami i 108 uczniami  z Rumunii, Turcji, i Azerbejdżanu (w początkowej fazie)  zmagała się z trudnymi, ale jakże ciekawymi zadaniami w języku angielskim, rozwijając swoje umiejętności językowe i wykorzystując technologię informacyjno-komunikacyjnych tj.: Canva, Postermywall, Jigsaw, Puzzle, Zumpad, Video tools, Sumoapp,  Stotyjumper, Wordwall, Aggio itp. 

  P.S.  in English by Other Disciplines to projekt  zintegrowanego nauczania przedmiotów: nauk ścisłych, matematyki, informatyki, muzyki, sztuki oraz języka obcego. W sposób innowacyjny, projekt poszerzał wiedzę tematyczną przy jednoczesnym rozwijaniu kreatywności, a przede wszystkim pogłębianiu kompetencji językowej. Ponadto wspólne spotkania na platformie zoom czy chatroomie,  z rówieśnikami z innych krajów uczyły komunikacji, otwartości na inne kultury i narodowości, a przede wszystkim  pracy zespołowej.  

Efektem pracy uczniów i koordynatorów są comiesięczne zadania wykonywane w formie kolaży, komiksów, książeczek elektronicznych, filmów, czy  animacji. Rezultaty projektu można obejrzeć na stronie:   

https://twinspace.etwinning.net/116911/pages/page/1044307 

Najważniejszą cechą projektów e-Twinning jest komunikacja i współpraca online, wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co  czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi. W czasie  pandemii i nauczania zdalnego, według koordynatora  p. B.Wintmiller,   projekt okazał się świetnym pomysłem na doskonalenie swoich umiejętności językowych oraz kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0.  

 

 

Wróć go góry