– “Modernizacja ujęcia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn”

Na terenie Gminy Dubienka trwa realizacja inwestycji pn.” Modernizacja ujęcia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn” . Inwestycja realizowana jest w ramach programu Polski Ład. Wartość brutto inwestycji 4981500,00 zł. Wkład własny gminy 5 % wartości brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji przez wykonawcę – 31.07.2023 r.

Wróć go góry