– Nabór do konkursu „Nasz Sołtys”

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla pań pełniących funkcję sołtysów oraz dla panów pełniących funkcję sołtysów.

Chcąc uhonorować wielki trud włożony w pracę na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, budowanie innowacyjności i tworzenie perspektyw rozwoju dla regionu i społeczności lokalnych, a także zaangażowanie w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wychodzi z inicjatywą konkursu „Nasz Sołtys”. W konkursie chcemy docenić przede wszystkim:

  • wpływ działalności Kandydata na integrację lokalnej społeczności,
  • materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków funduszu sołeckiego, projekty, inwestycje,
  • działalność społeczną Kandydata,
  • współpracę z samorządem gminy,
  • dalsze plany związane z działalnością sołectwa,
  • aktywną reprezentację sołectwa i gminy,
  • udział w konkursach obrazujących osiągnięcia Kandydata.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu: 4a.Regulamin-Konkursu-Nasz-sołtys-2024

2. Załączniki do konkursu nr 1 i nr 2: 4b.załączniki-nr-1-i-2-do-Regulaminu-Nasz-sołtys

Wróć go góry