– Nieodpłatna pomoc prawna zdalnie

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, z dniem 24 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
udzielane będzie w formie zdalnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Zapisy odbywają się:
·         telefonicznie pod nr  82 56 27 507 oraz
·         za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Wróć go góry