– Ogłoszenie !

Ogłoszenie!

 W związku z zakupem przez Gminę Dubienka pojemników na odpady komunalne, koloru żółtego na odpady typu: metale i tworzywa sztuczne, o pojemności 240l, proszę mieszkańców z terenu Gminy Dubienka o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Dubience, w celu złożenia wniosku o użyczenie pojemnika.

Wnioski będą przyjmowane od 12 września – 21 września 2022 r.,  w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski do pobrania jak i więcej informacji można uzyskać na strony internetowej: www.ugdubienka.e-biuletyn.pl w zakładce „Inne Dokumenty” > „Gospodarka odpadami” —-> „Odpady inne niż niebezpieczne”, „Zarządzenie nr 59 /2022 w sprawie Regulaminu użyczenia pojemnika na odpady typu: metale i tworzywa sztuczne na terenie Gminy Dubienka”.

Z racji ograniczonej ilości pojemników, wnioski będą rozpatrywane pod kątem osób, które wcześniej nie otrzymały pojemnika, kolejności złożenia wniosku, terminowości płatności  z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w przeciągu ostatnich dwóch lat.  W przypadku kiedy  lista chętnych spełniających w/w warunki zostanie wyczerpana pojemniki otrzymają osoby które nabyły pojemniki w I turze, dostarczyły wniosek zgodnie z kolejnością złożenia wniosku, terminowością płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Informuję, że pojemniki będą przekazywane do bezpłatnego używania.

 

Wróć go góry