– Ogłoszenie o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usługo – Produkcyjne w Dubience sp. z o.o. uprzejmie informuje że zmianie ulega termin odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka.

Wróć go góry