– Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego w Dubience Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego w Dubience Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego w Dubience Spółka z o.o.

Wróć go góry