– Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Dubienka, 02 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie projektu statutu sołectwa Starosiele

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa.

 • Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectwa w sprawie projektu statutu.
 • Przedmiot konsultacji: projekt statutu.
 • Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 • Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 • Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectwa Starosiele.
 • Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 • Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 • Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.

Dubienka, 02 maja 2019 r.

RG.0111.2.2019

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie projektu statutu sołectwa Rogatka

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa.

 1. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectwa w sprawie projektu statutu.
 2. Przedmiot konsultacji: projekt statutu.
 3. Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 4. Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 5. Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectwa Rogatka.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 7. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 8. Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 9. Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.

Dubienka, 02 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie projektu statutu sołectwa Dubienka

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa.

 1. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectwa w sprawie projektu statutu.
 2. Przedmiot konsultacji: projekt statutu.
 3. Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 4. Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 5. Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectwa Dubienka.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 7. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 8. Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 9. Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.

Dubienka, 02 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie projektu statutu sołectwa Tuchanie

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa.

 1. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectwa w sprawie projektu statutu.
 2. Przedmiot konsultacji: projekt statutu.
 3. Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 4. Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 5. Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectwa Tuchanie.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 7. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 8. Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 9. Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.

Dubienka, 02 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie projektu statutu sołectwa Siedliszcze

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa.

 1. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectwa w sprawie projektu statutu.
 2. Przedmiot konsultacji: projekt statutu.
 3. Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 4. Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 5. Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectwa Siedliszcze.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 7. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 8. Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 9. Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.

Dubienka, 2 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie połączenia sołectw Brzozowiec, Janostrów, Holendry oraz w sprawie projektu statutu sołectwa

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie połączenia sołectw oraz w sprawie projektu statutu sołectwa.

 • Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectw, które będą łączone i projektu statutu.
 • Przedmiot konsultacji: połączenie sołectw Brzozowiec, Janostrów, Holendry oraz projekt statutu.
 • Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 • Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 • Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectw Brzozowiec, Janostrów, Holendry.
 • Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 • Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 • Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.

Dubienka, 2 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie połączenia sołectw Radziejów, Kajetanówka i Nowokajetanówka oraz w sprawie projektu statutu sołectwa

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie połączenia sołectw oraz w sprawie projektu statutu sołectwa.

 1. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectw, które będą łączone i projektu statutu.
 2. Przedmiot konsultacji: połączenie sołectw Radziejów, Kajetanówka i Nowokajetanówka oraz projekt statutu.
 3. Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 4. Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 5. Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectw Radziejów, Kajetanówka i Nowokajetanówka.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 7. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 8. Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 9. Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.

Dubienka, 2 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie połączenia sołectw Skryhiczyn, Jasienica, Józefów, Zagórnik i Krynica oraz w sprawie projektu statutu sołectwa

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie połączenia sołectw oraz w sprawie projektu statutu sołectwa.

 1. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectw, które będą łączone i projektu statutu.
 2. Przedmiot konsultacji: połączenie sołectw Skryhiczyn, Jasienica, Józefów, Zagórnik i Krynica oraz projekt statutu.
 3. Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 4. Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 5. Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectw Skryhiczyn, Jasienica, Józefów, Zagórnik i Krynica.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 7. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 8. Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 9. Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.

Dubienka, 2 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie połączenia sołectw Uchańka i Stanisławówka oraz w sprawie projektu statutu sołectwa

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie połączenia sołectw oraz w sprawie projektu statutu sołectwa.

 1. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectw, które będą łączone i projektu statutu.
 2. Przedmiot konsultacji: połączenie sołectw Uchańka i Stanisławówka oraz projekt statutu.
 3. Uzasadnienie konsultacji: ważne sprawy dla mieszkańców gminy i wymóg ustawowy.
 4. Termin konsultacji: od dnia 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.
 5. Zasięg terytorialny: mieszkańcy sołectw Uchańka i Stanisławówka.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji: zbieranie opinii, uwag i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
 7. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji: Zastępca Wójta Gminy.
 8. Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag: pisemne zbieranie opinii, uwag i propozycji w formie formularza konsultacyjnego, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 9. Inicjator przeprowadzenia konsultacji: Wójt Gminy Dubienka.
Wróć go góry