– Ogłoszenie

Wójt Gminy Dubienka

serdecznie zaprasza mieszkańców oraz przedsiębiorców na konsultacje dotyczące podjęcia działań zmierzających do obniżenia kosztów zakupu energii i osiągnięcia „samowystarczalności energetycznej” przez mieszkańców gmin wchodzących w skład Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej.

 

Podczas spotkania przestawione zostaną możliwości podejmowania działań związanych z projektami  w zakresie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oferta skierowana jest zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorstw, JST, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 31.05.2021 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej (remiza OSP) w Dubience.

 

Wróć go góry