– Pomagamy Ukrainie

Urząd Gminy Dubienka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubience informują, że w związku działaniami wojennymi na Ukrainie, napływają do naszego regionu, również do Gminy Dubienka, uchodźcy, głównie kobiety i dzieci.  Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy, którzy już udzielili schronienia ukraińskim uchodźcom, o informację, pod numer telefonu 82 566 80 80, o ilości osób, ich wieku, stanie zdrowie oraz podstawowych potrzebach odnośnie środków żywnościowych, medycznych, itp. Uchodźcy powinni się zarejestrować w Punkcie Recepcyjnym, najbliższy znajduje się w Pałacu Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – tel. 82 566 11 14.  Telefon do koordynatora z ramienia wojewody 502 281 339. Gmina nie rejestruje uchodźców, ale w razie potrzeby możemy pomóc. W punkcie recepcyjnym uchodźcy ukraińscy otrzymają:

  • ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek,
  • informację na temat pobytu w Polsce,
  • tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, jeżeli takiego nie posiadają.

Jeżeli chodzi o różnego rodzaju zbiórki, prosimy o cierpliwość, działania te wymagają koordynacji, aby niepotrzebnie nie gromadzić różnych artykułów. Jutro podamy miejsce, godziny przyjmowania oraz wstępną listę  i rodzaj najbardziej potrzebnych rzeczy. Dziękujemy wszystkim za już, będziemy prosić w miarę potrzeb o jeszcze.

Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców?

Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

 

 

Wróć go góry