– Portal ABC STANOWIENIA PRAWA

Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego efektem jest powstanie ogólnodostępnego portalu ABC STANOWIENIA PRAWA stanowiącego pakiet informacyjny „jak skutecznie monitorować prawo” w kraju:

http://www.monitorowanieprawa.pl

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez reprezentatywne, branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników, organizacje pozarządowe poprzez zastosowanie zaproponowanego przez Partnerstwo modelu monitoringu.

Ww. portal bezpłatnie umożliwia:

  1. udział w procesie tworzenia prawa poprzez zgłaszanie uwag poprzez narzędzie on-line
  2. zwiększenie wiedzy w zakresie procesu stanowienia prawa, odbycie szkoleń e-learning i uzyskanie certyfikatu ukończenia szkoleń e-learning
  3. bieżące śledzenie zmian prawa.

Co ważniejsze, bezpłatnie upowszechnia autorski model monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy Realizatorów projektu w postaci poradnika do pobrania, dzięki któremu każda organizacja bez względu na wielkość i rodzaj działalności może nauczyć się jak monitorować prawo, by wykorzystać to w swojej działalności.

Wróć go góry