– Profilaktyka jodowa

Punkty wydawania tabletek jodku potasu w Dubience:

1. Dubienka – Remiza OSP, 22-145 Dubienka, Skryhiczyn 78

2. Dubienka – Świetlica Wiejska Siedliszcze, 22-145 Dubienka,   Siedliszcze 61

3. Dubienka – Szkoła Podstawowa w Dubience, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 4

Wróć go góry