– Program Pomocy Humanitarnej POMOC 2019

Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojednanie” informuje, że dzięki środkom przekazanym przez niemiecką Fundację “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” rozpoczęła realizację nowego programu bezpośredniej pomocy humanitarnej – POMOC 2019.

Pomoc skierowana jest do ofiar represji nazistowskich, zamieszkałych w Polsce, które w ramach wcześniejszych programów otrzymywały z Fundacji wsparcie finansowe. Byli to przede wszystkim: więźniowie obozów koncentracyjnych, gett i więzień, robotnicy deportowani do pracy przymusowej i ich dzieci oraz młodociani zmuszani do pracy w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę (Poszkodowanych)
Zarząd Terenowy w Chełmie
ul.Partyzantów 40, parter pokój nr 006
tel. 82 565 56 62
Po druki wniosku można się zgłaszać w zarządzie terenowym SPR w każdy wtorek
w godzinach od 9 do 12

Wszelkie informacje i druki są także dostępne na stronie: http://www.fpnp.pl

– druk wniosku do wypełnienia przez osoby ubiegające się o pomoc i przesłania w terminie do dnia 30 września 2019 r. do fundacji w Warszawie;
– pismo “Program Pomocy humanitarnej POMOC 2019” zawierające objaśnienia i kryteria wymagane przy ubieganiu się o wsparcie finansowe;
-“Wykaz dokumentów potwierdzających represje nazistowskie dla osób, które nie są beneficjentami FPNP uznawanych przy ocenie wniosku o przyznanie pomocy…”

Jednocześnie informujemy, że zjazd Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarządu Terenowego w Chełmie odbędzie się 14.05.2019 r. o godz. 10 w drugim terminie o godz. 10,30 w siedzibie zarządu mieszczącego się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. M.P. Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40.

Wróć go góry