– Przekazanie sprzętu dla OSP Dubienka

 

W dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 900  Gmina Dubienka uroczyście przekazała bezpłatnie umową użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience sprzęt zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu  Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-III-7211-361.2019 z dnia 10 października 2019r, tj.:

 1. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne o nośności od 50 kN do 300 kN – 1 kpl.

2.Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych- 1 kpl.

 1. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l – 1 szt.
 2. Piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt.
 3. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 kpl.
 4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów– 1 kpl.
 5. Detektor napięcia – 1 szt.
 6. Detektor wielogazowy (min. Tlen, CO, LEL) – 1 szt.
 7. Agregat prądotwórczy – 1 szt.
 8. Bosak dielektryczny– 1 szt.
 9. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków 1 kpl.
 10. Zestaw do przecinania pedałów – 1 kpl.

W uroczystościach brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Dubienka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience oraz Senator Rzeczpospolitej Polskiej Profesor Józef Zając.

Łączna wartość początkowa oddanego w bezpłatne używanie sprzętu będącego przedmiotem umowy, na dzień podpisania umowy wynosi: 40 610,04 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset dziesięć złotych 04/100 ).Wkład własny Gminy Dubienka to 1% wartości czyli 406,10zł a dofinansowanie to 99% to jest 40203,94 zł.

 

Wróć go góry