– „Remont i wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Skryhiczynie”

Gmina Dubienka zakończyła realizację zadania „Remont i wyposażenie Świetlicy wiejskiej  w Skryhiczynie” . Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02132-6935-UM0313952/22 w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wyniku realizacji operacji została wyremontowana i wyposażona Świetlica wiejska w Skryhiczynie, w której realizowane będą inicjatywy upowszechniające oraz promujące lokalne dziedzictwo kulturowe, jak również działania kulturalno-społeczne integrujące środowisko lokalne. Operacja przyczyni się do zwiększenia zasobów kulturowych oraz promocji lokalnego potencjału kulturowego.   Po wykonanym remoncie w świetlicy  będą mogły odbywać się spotkania Koła Gospodyń  Wiejskich, pokazy warsztatowe lub inne wydarzenia kulturalne związane z obszarem LSR . Zakres, którego dotyczył remont to wykonanie obróbek dachowych, orynnowania, elewacji zewnętrznej, izolacji fundamentów oraz zrobienia opaski odwadniającej. Dla prawidłowej realizacji działań kulturalnych w świetlicy zakupiono stoły i krzesła oraz nagłośnienie. Zakupiono także kosz na odpady zbierane w sposób selektywny. Całość zrealizowanego zadania kosztowała 136 595,95 zł .

 

Wróć go góry