– Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna “Starorzecze Bug”

W dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00 nad Zalewem w Dubience odbył się piknik edukacyjny zorganizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Urząd Gminy w Dubience  podczas którego uroczyście otwarto ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Starorzecze Bugu”.

Ścieżka przyrodnicza w całości położona jest na terenie gminy Dubienka i rozpoczyna się w miejscowości Starosiele. Ma kształt pętli o długości 3,3 kilometra. Czas jej przejścia to około 1–1,5 godz. Ścieżka jest dostępna dla rowerzystów. Na jej trasie umieszczono 10 tablic edukacyjnych. Ścieżka łączy się z czerwonym „Nadbużańskim” szlakiem pieszym PTTK, który biegnie wzdłuż koryta rzeki Bug.

Wróć go góry