– Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Dubienka informuje, iż Gmina zamierza złożyć wniosek do   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Dubienka zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

Informację należy składać do Urzędu Gminy Dubienka – pok. Nr 1

zgodnie z załączonym formularzem.

 

UWAGA: Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę. Odpady przeznaczone do odbioru winne być zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek.

 

Zgłoszenia rolników będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę dofinansowania z NFOŚiGW.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Dubienka ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Dubienka – pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.  82 566 80 55.

 

Wójt Gminy

Krystyna Deniusz-Rosiak

Wróć go góry