– VII sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się VII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr VII/30/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
  5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry