– Włącz się w przygotowanie nowej LSR na lata 2023-2029

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

Spotkania adresowane są do mieszkańców obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej”, w tym pracowników lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, OSP, KGW, rolników, przedsiębiorców, twórców ludowych, artystów etc., którzy są zainteresowani udziałem w wytyczaniu kierunków działań LGD w kolejnej perspektywie finansowej.

Na terenie naszej gminy zaplanowano dwa spotkania:

  • 18 lipca 2022 r., w godz. 9:00 – 11:30 – Urząd Gminy (Świetlica Wiejska w Dubience)
  • 30 sierpnia 2022 r., w godz. 13:00 – 15:30 – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience

Pełny harmonogram wszystkich spotkań konsultacyjnych w załączeniu.

Szczegółowych informacji o spotkaniach konsultacyjnych udzielają pracownicy Biura LGD „Ziemi Chełmskiej”, pl. Niepodległości 1/330, 22-100 Chełm, tel./fax 82 562 75 71.

Harmonogram-spotkań-konsultacyjnych

Wróć go góry