– Wścieklizna – przypomnienie o obowiązku szczepień

W związku z pogarszającą się na terenie Polski sytuacją epidemiologiczną w odniesieniu do występowania wścieklizny u zwierząt dzikich (zwłaszcza u lisów) a także licznymi doniesieniami o uchylaniu się przez właścicieli psów od obowiązku szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie wnosi o przypomnienie mieszkańcom Państwa miast i gmin o ciążących na nich obowiązkach.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie podlegają psy w wieku powyżej 3 miesiąca życia, a kolejne szczepienia należy powtarzać co 12 miesięcy.

Wróć go góry