– XI sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr XI/39/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały nr XI/40/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry