– XIII sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 8 października 2019 r. o godz. 8.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr XIII/44/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

 

            Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry