– XIX sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.  Otwarcie.

2.  Ustalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.

4.  Podjęcie uchwały nr XIX/72/20 w sprawie połączenia sołectw Brzozowiec, Janostrów i Holendry i utworzenia z nich Sołectwa Brzozowiec oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Brzozowiec.

5.  Podjęcie uchwały nr XIX/73/20 w sprawie połączenia sołectw Radziejów, Kajetanówka i Nowokajetanówka i utworzenia z nich Sołectwa Radziejów oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Radziejów.

6.  Podjęcie uchwały nr XIX/74/20 w sprawie połączenia sołectw Skryhiczyn, Jasienica, Józefów, Zagórnik i Krynica i utworzenia z nich Sołectwa Skryhiczyn oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Skryhiczyn.

7.  Podjęcie uchwały nr XIX/75/20 w sprawie połączenia sołectw Uchańka i Stanisławówka i utworzenia z nich Sołectwa Uchańka oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Uchańka.

8.  Podjęcie uchwały nr XIX/76/20 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Dubienka, Rogatka, Siedliszcze, Tuchanie i Starosiele.

9.  Sprawozdanie za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubienka.

10.   Zapytania i wolne wnioski.

11.   Zakończenie obrad.

 

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry