– XV sesja Rady Gminy Dubienka

Informuję, że w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XV sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.
 4. Podjęcie uchwały nr XV/49/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały nr XV/50/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dubienka na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały nr XV/51/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dubienka.
 7. Przyjęcie stawki podatku rolnego na rok 2020.
 8. Przyjęcie stawki podatku leśnego na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały nr XV/52/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.
 10. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry