– XXIII Nadbużańskie Święto Pszczoły

2 czerwca 2019 r. przy Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie odbędzie się XXIII Nadbużańskie Święto Pszczoły. Podczas imprezy zostanie zorganizowany kiermasz i wystawa sztuki ludowej, wyrobów pszczelarskich i potraw kulinarnych oraz przeprowadzone będą konkursy dla dzieci i dorosłych.
Zwracam się z prośbą o przekazanie poniższych informacji dotyczących kiermaszu i konkursów zainteresowanym osobom, twórcom ludowym, kołom gospodyń wiejskich oraz szkołom z terenu gminy.

Kiermasz i wystawa twórców ludowych oraz kół gospodyń ludowych
organizatorzy zapewniają wystawcom miejsce wystawowe, podstawowe wyposażenie, tj. stoliki i krzesła oraz w miarę możliwości namioty. Zgłoszenia udziału w kiermaszu należy dokonać w terminie do 17 maja 2019 r. w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pok. 95, nr tel. 82 562 75 07.

IX Powiatowy Konkurs Kulinarny „Miód dobry na wszystko”
uczestnicy przygotowują potrawy z wykorzystaniem miodu w następujących kategoriach konkursowych: ciasta i desery, nalewki. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie udziału w terminie do 17 maja 2019 r.
w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pok. 95, tel. 82 562 75 07.

XX Powiatowy Konkurs Wiedzy „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”

XXI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kolorowa pasieka”
konkursy skierowane są do młodzieży szkolnej. Protokoły z eliminacji szkolnych oraz prace plastyczne należy przekazać do Starostwa Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, w terminie do 17 maja 2019 r.

W załączeniu przesyłam regulaminy konkursów. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie.

Wróć go góry