– XXIII sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience  odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

2.     Informacja o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dubienka w okręgu nr 14.

3.     Złożenie ślubowania przez radną.

4.     Ustalenie porządku obrad.

5.     Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.

6.     Podjęcie uchwały nr XXIII/85/20 w sprawie połączenia sołectw Brzozowiec, Janostrów i Holendry i utworzenia z nich Sołectwa Brzozowiec oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Brzozowiec.

7.     Podjęcie uchwały nr XXIII/86/20 w sprawie połączenia sołectw Radziejów, Kajetanówka i Nowokajetanówka i utworzenia z nich Sołectwa Radziejów oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Radziejów.

8.     Podjęcie uchwały nr XXIII/87/20 w sprawie połączenia sołectw Skryhiczyn, Jasienica, Józefów, Zagórnik i Krynica i utworzenia z nich Sołectwa Skryhiczyn oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Skryhiczyn.

9.     Podjęcie uchwały nr XXIII/88/20 w sprawie połączenia sołectw Uchańka i Stanisławówka i utworzenia z nich Sołectwa Uchańka oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Uchańka.

10.  Podjęcie uchwały nr XXIII/89/20 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Dubienka, Rogatka, Siedliszcze, Tuchanie i Starosiele.

11.  Zapytania i wolne wnioski.

12.  Zakończenie obrad.

 

               Przewodniczący Rady

             /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry