– XXV (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Dubienka

 

 

Dubienka, dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 800 w Świetlicy Wiejskiej w Dubience odbędzie się XXV (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr XXV/98/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Dubienka w 2020 roku.
  5. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

               Przewodniczący Rady

               /-/ Mieczysław Neczaj

 

 

 

 

 

 

Wróć go góry