– XXVI sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 8 września 2020 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dubience odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
 4. Podjęcie uchwały nr XXVI/99/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały nr XXVI/100/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały nr XXVI/101/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dubienka w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwały nr XXVI/102/20 w sprawie połączenia sołectw Brzozowiec i Janostrów i utworzenia z nich Sołectwa Brzozowiec oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Brzozowiec.
 8. Podjęcie uchwały nr XXVI/103/20 w sprawie połączenia sołectw Krynica, Jasienica i Józefów i utworzenia z nich Sołectwa Krynica oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Krynica.
 9. Podjęcie uchwały nr XXVI/104/20 w sprawie połączenia sołectw Skryhiczyn i Zagórnik i utworzenia z nich Sołectwa Skryhiczyn oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Skryhiczyn.
 10. Podjęcie uchwały nr XXVI/105/20 w sprawie połączenia sołectw Uchańka i Stanisławówka i utworzenia z nich Sołectwa Uchańka oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Uchańka.
 11. Podjęcie uchwały nr XXVI/106/20 w sprawie połączenia sołectw Siedliszcze i Holendry i utworzenia z nich Sołectwa Siedliszcze oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Siedliszcze.
 12. Podjęcie uchwały nr XXVI/107/20 w sprawie połączenia sołectw Radziejów, Nowokajetanówka i Kajetanówka i utworzenia z nich Sołectwa Radziejów oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Radziejów.
 13. Podjęcie uchwały nr XXVI/108/20 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Dubienka, Rogatka, Tuchanie i Starosiele.
 14. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mieczysław Neczaj

 

https://youtu.be/HfQRp4BEjng

https://youtu.be/cBTpcNlafhg

Wróć go góry