– Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Dubienka zaprasza mieszkańców na    spotkanie informacyjne z firmą Ekozambud Agnieszka Sochacka  na  temat  instalacji  fotowoltaicznych  z  rządową  dotacją   „Mój Prąd”.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  z  mikroinstalacji  fotowoltaicznych.

Dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podlegają instalacje o mocy 2 – 10 kW. Dofinansowanie obejmuje do 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 1200 w świetlicy w Dubience (remiza OSP).

 

Adresy kontaktowe:

Ekozambud Agnieszka Sochacka

22-400 Zamość, ul. gen. Władysława Sikorskiego 16A

Tel.   84 543 11 27,        737 168 350

www.ekozambud.pl

e-mail: mirosław.jaworski@ekozambud.com

Wróć go góry