– Życzenia – Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckim z terenu gminy Dubienka, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy.

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Dubienka                                           Przewodniczący Rady Gminy Dubienka

Krystyna Deniusz – Rosiak                                                 Mieczysław Neczaj

 

Wróć go góry