– Aktualności

Dubienka, 02 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie projektu statutu sołectwa Starosiele

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa.

Cel …

Czytaj więcej Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego w Dubience Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego w Dubience Spółka z o.o.

Ogłoszenie o konkurise

Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego w Dubience Spółka z o.o.

Trzydziestoletni „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” został przyjęty przez Rząd w 2002 roku. W programie tym określono zadania i wskazano odpowiedzialnych za zmierzanie do realizacji przedsięwzięcia. Ponieważ program jasno precyzuje, że obowiązek usunięcia szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach domów, to ustawodawca przewiduje także wsparcie pomocowe.

Więcej informacji na stronie: …

Czytaj więcej Bezpieczni bez azbestu

Wróć go góry