UG Dubienka

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

W dniu: 12.06.2019 w NZOZ ul. Cerkiewna 4 w Dubience
w godzinach od 08:00 do 10:00
odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy.
Zapisy Rejestracja pod nr (82)566-80-45
Koszt badania komputerowego 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł

Zapisy prowadzone będą do dnia 11.06.2019

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla …

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem …

Dubienka, 02 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

w sprawie projektu statutu sołectwa Starosiele

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2006) zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa.

Cel …

Wróć go góry