UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

Informujemy, że Targowisko w Dubience od dnia 23 kwietnia 2020 roku
wznawia swoją działalność
Zasady korzystania z Targowiska w Dubience podczas pandemii koronowirusa SARS-CoV-2:

1. Sprzedający we własnym zakresie zaopatrzą się w środki ochronne (płyn dezynfekujący, rękawiczki, itp.)   zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,

2. Osoby wchodzące na teren Targowiska powinny mieć założone rękawiczki ochronne i nosić maseczkę,

3 …

Od dnia 17.04.2020 r. będą rozwożone przez pracowników Urzędu Gminy bezpłatne maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszańców gminy Dubienka.

Prosimy w miarę możliwości o wychodzenie po odbiór maseczek do granicy posesji. W razie nieobecności mieszkańca, maseczki zostaną pozostawione w skrzynkach pocztowych.

Wójt Gminy Dubienka

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w …

Wróć go góry