UG Dubienka

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

I n f o r m a c j a

 

Informujemy, iż Święto Szczupaka planowane na dzień 22.09.2019 r.  w miejscowości Uchańka, zostaje odwołane  z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

Organizatorzy

 

 

SANA TOUR Sp. Z o. o.

ul.Lwowska,13 j, 22-100 Chełm

Tel. 515-662-365, 577-477-105

NIP: 5632434563, KRS: 0000724257

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBIENCE ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ

Wołyń i Podole (3 dni)

28.09.2019r. – 30.09.2019r.

1dzień

06:00 – wyjazd grupy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem). Przejazd w kierunku przejścia granicznego,

07.00 – 10:00 – przekroczenie granicy,

13:00 – 15:00 – Zwiedzanie Ławry Poczajowskiej – jednej …

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad X sesji.
Podjęcie uchwały nr XI/39/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na …

Wróć go góry