UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

 

Projekt „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 100 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu 10 powiatów …

 

 

Dubienka, dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 800 w Świetlicy Wiejskiej w Dubience odbędzie się XXV (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.
Podjęcie uchwały nr XXV/98/20 w sprawie …

Dubienka, dnia 15 lipca 2020 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 900 w Świetlicy Wiejskiej w Dubience odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.
Podjęcie uchwały nr XXIV/92/20 w sprawie …

Wróć go góry