UG Dubienka

Aktualności

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubience zatrudni osobę na stanowisku asystenta rodziny

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

obywatelstwo polskie,

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “#SegregujeMy”. Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL podjęło się organizacji akcji, która łącząc naukę z zabawą przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród najmłodszych. Akcja adresowana jest do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. Celem inicjatywy jest …

Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojednanie” informuje, że dzięki środkom przekazanym przez niemiecką Fundację “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” rozpoczęła realizację nowego programu bezpośredniej pomocy humanitarnej – POMOC 2019.

Pomoc skierowana jest do ofiar represji nazistowskich, zamieszkałych w Polsce, które w ramach wcześniejszych programów otrzymywały z Fundacji wsparcie finansowe. Byli to przede wszystkim: więźniowie obozów koncentracyjnych, gett i więzień, robotnicy …

Wróć go góry