UG Dubienka

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji.

4.     Wystąpienie dzielnicowego Komisariatu Policji w Dorohusku.

5.     Podjęcie uchwały nr XVI/53/19 w …

Informuję, że w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XV sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

Otwarcie.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.
Podjęcie uchwały nr XV/49/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Podjęcie uchwały nr XV/50/19 w sprawie …

Wróć go góry